Will Ros, uw gastvrouw van Slendercentrum Waddinxveen

Uw gastvrouw: Will Ros

 

Slenderen is een weldaad voor het hele lichaam.
De bloedsomloop wordt gestimuleerd zodat overtollig vocht en afvalstoffen verdwijnen.
Na afloop voelt u zich ontspannen en fit.

Goed idee

Slenderen Waddinxveen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58091491
All rights reserved © 2016

Slenderen Waddinxveen

Home | Geschiedenis | Begeleiding | Gastvrouw | Cardiofitness | Prijslijst - Contact

 

Vraag en antwoord

Vraag:
Mag je slenderen tijdens de zwangerschap?


Antwoord:
Er is geen wetenschappelijke onderbouwing te vinden dat slenderen een risico vormt bij zwangeren.
De lichaamstrillingen (als mogelijke risicofactor) veroorzaakt door de slenderbanken hebben een lage frequentie en de foetus is dermate beschermd in het lichaam van de moeder (omgeven door veel vocht) dat het niet aannemelijk is dat slenderen in de zwangerschap schadelijk zou kunnen zijn.
Indien men beroepsmatig aan lichaamstrillingen wordt blootgesteld tijdens de zwangerschap is het advies om met name in de laatste periode van de zwangerschap werkzaamheden te verrichten waardoor de hoeveelheid lichaamstrillingen wordt gereduceerd.
Mijn advies zou zijn om gewoon tot 3 maanden voor de bevalling te slenderen en mochten bepaalde banken onaangenaam aanvoelen om deze dan niet te gebruiken. In de laatste maanden voor de bevalling zou ik adviseren slechts die banken te gebruiken waar u zich prettig op voelt.
Het lichaam geeft over het algemeen zelf heel goed aan wat wel of niet prettig is.
Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw gynaecoloog.

Onderstaand het advies dat (bedrijfsartsen) zullen geven ten aanzien van trillingen tijdens werk (verplichte werkzaamheden).

trillingen.jpg (48152 bytes)
* * *

 

Vraag:

Kan je slenderen met een pacemaker?

Antwoord:

Ja. 
De schuddingen die worden opgewekt door de banken zijn oppervlakkig en het is niet aanneembaar dat deze schuddingen enig effect kunnen hebben op het hart of op een aanwezige pacemaker.
Ook in medische literatuur is hier geen informatie over die aangeeft dat e.e.a. schadelijk zou kunnen zijn.
Bij twijfel is het verstandig om advies aan uw cardioloog te vragen. Het advies van de specialist is uiteraard leidend.

 

* * *

 

Vraag:

Zijn er contraindicaties bekend om niet te slenderen?

Antwoord:

Er zijn in de medische literatuur nooit contraindicaties beschreven.
Indien men klachten heeft aan het bewegingsapparaat is het soms aan te bevelen één of meerdere bewegingsbanken niet te gebruiken.
Vaak geeft het lichaam zelf aan als een bepaalde bewegingsbank een niet-wenselijk effect teweeg brengt, waardoor bijvoorbeeld klachten aan het bewegingsapparaat verergeren.
Omdat altijd professionele begeleiding aanwezig is zal samen met de klant worden gezien of het wenselijk is een bewegingsbank al of niet te gebruiken en ook wat een mogelijk alternatief is.

 

* * *

Vraag:

Heeft slenderen effect op klachten aan het bewegingsapparaat?

Antwoord:

Ja.
Als men gedurende een langere periode (aantal maanden) gemiddeld 2x per week gebruik maakt van de slenderbanken nemen (pijn)klachten aan het bewegingsapparaat bij het merendeel van de gebruikers af. >> meer info

 

* * *

 

Vraag:

Word je fitter door te uitsluitend te slenderen?

Antwoord:

Ja.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat gebruikers van slenderbanken fitter worden, ook al worden extra aanwezige cardiofitnessapparaten  niet gebruikt. >> Meer info

* * *

 

 


Kanaalstraat 10
2741 HH Waddinxveen
06 421 50 692
info@slenderen-waddinxveen.nl
www.slenderen-waddinxveen.nl